Samen met u wordt gekeken welke doelen centraal dienen te staan, en in welke organisatorische context deze geplaatst dienen te worden.

Theoretische kennis is vaak nodig om situaties inzichtelijk te maken. In onze trainingen leggen wij vooral de nadruk op het toepasbaar maken van theoretische concepten binnen de praktijk van de deelnemers, waardoor het handelen van de deelnemers wordt gestimuleerd. Daartoe hebben wij een groot scala aan praktisch toepasbare hulpmiddelen.

Cursisten kunnen er de volgende dag mee aan de slag. Opleidingen/trainingen o.a. - Adviesvaardigheden/Coachend leidinggeven/Relationeel en systemisch werken/Samenwerken/Vraaggericht werken/Zelfsturende teams/Gesprekstechniek.